Ņemiet vērā, ka dažās viesnīcās par suni var prasīt arī atsevišķu samaksu.