Suns, konkrētajā teritorijā, dabas parkā vai pastaigu takā jātur pie pavadas. Tas varētu būt saisīits ar to, ka šajā teritorijā ir daudz aizsargājumi meža dzīvnieki vai augi. Ir liela cilvēku koncentrācija, u.c.